Heeft mijn bedrijf een LEI nodig?

Bedrijven die handelen in derivaten en deze activiteit moeten melden via een transactieregister volgens EMIR (European Market Infrastructure Regulation) hadden al sinds 2014 verplicht een LEI nodig.

Vanaf 3 januari 2018 werd het toepassingsgebied van de LEI sterk uitgebreid conform de nieuwe Europese MiFID II/MiFIR regelgeving (Art.26 van Verordening nr.600/2014), waardoor alle rechtspersonen die aan- of verkopen verrichten in bepaalde financiële instrumenten zoals aandelen of obligaties, ook een LEI nodig hebben.

Vanaf 13 april 2020 werden de regels rondom de LEI opnieuw uitgebreid met de European Union (EU) Securities Financing Transaction Regulation (SFTR).

Wat houdt EU SFTR in?

Kortgezegd betekent EU SFTR dat alle financiële en niet-financiële instellingen een LEI nodig hebben om zichzelf te identificeren wanneer zij aan ‘securities financing transaction’ (SFT) doen. Een bekende vorm van SFTs is het uitlenen van effecten.

De regulering betreft vele typen organisaties en bedrijven, waaronder:

  • Banken
  • Makelaars
  • Fondsen en alternatieve fondsen
  • Pensioenfondsen
  • Beleggingsondernemingen
  • Centrale tegenpartij verrekenkamers (CCP’s)
  • Central Security Depositories (CSD’s)
  • Verzekeringsmaatschappijen en herverzekeringsondernemingen
  • Instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s)
  • Geaccrediteerde beleggingsfiduciaires (abi’s) en niet-financiële tegenpartijen

Kleine en middelgrote ondernemingen hoeven hun transacties met financiële instellingen niet zelf te rapporteren omdat de financiële tegenpartij de transactie al zal rapporteren. Zij hebben echter nog steeds een LEI nodig voor rapportagedoeleinden.

Wanneer gaat deze regelgeving in per SFT categorie?

De rapportagevereisten gaan in tussen april 2020 en juli 2021 en zullen gradueel worden opgebouwd per categorie. Voor de eerste categorie gingen de regels vanaf 13 april 2020 in.

Hieronder vind je een overzicht met wanneer voor wie de regels ingaan:

 

Startdatum meldingsplicht

Entiteiten met een rapportageverplichting

13 april 2020

(Note: reporting deadline 13 July 2020 due to COVID-19)

Investment Firms

Credit Institutions

Relevant third country entities

13 juli 2020

Central Counterparties (CCPs)

Central Security Depositories (CSDs)

Relevant third country entities

13 oktober 2020

Insurance companies

Funds

Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP)

Relevant third country entities

13 april 2021

Third-country issuers

13 juli 2021

Non-financial counterparties